اعلام نتایج دوره آموزشی مشکات (مبلغین خواهر) استان خوزستان

اعلام نتایج دوره آموزشی مشکات (مبلغین خواهر) استان خوزستان

نام خانوادگی نام نام پدر محل تولد نتایج ملاحظات
آتش زر زهره غلامرضا دزفول قبول موید و منصور باشید
برهمن پروانه علی رحم صیدون قبول موید و منصور باشید
بشیره آسیه نورالله باغ ملک قبول موید و منصور باشید
بنی خالدی فاطمه محمد موسی شادگان قبول موید و منصور باشید
بنی نعمه صباح جمال اهواز قبول موید و منصور باشید
بهمئی قاسمی فاطمه شیرویه باغملک قبول موید و منصور باشید
جعاوله بسنه هانی دزفول قبول موید و منصور باشید
حاتم زاده معصومه فرهاد ایذه قبول موید و منصور باشید
حاج علی نژاد سنا عبدالسید رامشیر قبول موید و منصور باشید
حیدری سلیمه وهیب هندیجان قبول موید و منصور باشید
خنیفری فاطمه یاسر اهواز قبول موید و منصور باشید
دایی فاطمه اسحاق باغملک قبول موید و منصور باشید
روان زینب غضنفر رامهرمز قبول موید و منصور باشید
روستا سحر عبدالسید رامشیر قبول موید و منصور باشید
زاهدی مریم قبول موید و منصور باشید
شالو سمیرا بمونعلی ایذه قبول موید و منصور باشید
شیخی فاطمه عزیزالله باغملک قبول موید و منصور باشید
صفر زاده زیبا فرج الله باغملک قبول موید و منصور باشید
صفری سرحانی فریبا علیرضا باغملک قبول موید و منصور باشید
عالی پور صدیقه غلامعباس ایذه قبول موید و منصور باشید
عسگری سامیه عباس خرمشهر قبول موید و منصور باشید
کاعلم افسانه ابراهیم آبادان قبول موید و منصور باشید
کلاه کج مهدیه قدرت الله هفتکل قبول موید و منصور باشید
کی بندری فروزان اردشیر ایذه قبول موید و منصور باشید
کیانی شاوندی کوثر خسرو ایذه قبول موید و منصور باشید
محمد موسایی زینب محمد هفتکل قبول موید و منصور باشید
محمدیان زهرا شکرالله رامهرمز قبول موید و منصور باشید
محمودی دهنو هاجر سهراب هندیجان قبول موید و منصور باشید
مقدم زاده بتول مرتضی رامهرمز قبول موید و منصور باشید
ممبنی کاظمی فاطمه قدرت الله رامهرمز قبول موید و منصور باشید
موسوی کلثوم سید محمد دزفول قبول موید و منصور باشید
موسوی زینب محمد دزفول قبول موید و منصور باشید
موسوی مرضیه عبدالرضا رامهرمز قبول موید و منصور باشید
هویزاوی فردوس مسعود اهواز قبول موید و منصور باشید
شریفی مهدیه خلیل رامهرمز معلق مشروط به تکمیل تکالیف دوره کارگاهی
مختاری سکینه عوضعلی شیراز معلق مشروط به ارائه تکالیف دوره کارگاهی و آآزمون کتبی
اسماعیلی سلیمه اسحاق ایذه حذف عدم حضور کارگاه
البوشوکه میعاد محمد رامشیر حذف عدم حضور کارگاه
امیری فاطمه محمد باغملک حذف عدم حضور کارگاه
آبادی صدیقه عبدالحسن اروندکنار حذف عدم حضور کارگاه
آذر پیکان حدیث کریم مسجد سلیمان حذف عدم حضور کارگاه
بشکار حلیمه ابراهیم باغملک حذف عدم حضور کارگاه
پرتویان زاده طاهره حیدر امیدیه حذف عدم کسب امتیاز مناسب
خلیفاتی هاجر حمزه اروند کنار حذف عدم حضور کارگاه
روهنده سمیه علی رامهرمز حذف عدم حضور کارگاه
زاهد کریمی مرضیه بندعلی باغملک حذف عدم حضور کارگاه
عزیزی زینب عیسی شوشتر حذف عدم حضور کارگاه
فرهانی زاده مونا عبد الرضا رامهرمز حذف عدم حضور کارگاه
کارگر فاطمه محمد مهدی ایذه حذف عدم حضور کارگاه
کردانی زهرا حمید اهواز حذف عدم حضور کارگاه
لاهوتی زینب مجتبی همدان حذف عدم حضور کارگاه
محمودی راضیه بهروز مسجد سلیمان حذف عدم حضور کارگاه
مرجان زهرا غالب خرمشهر حذف عدم حضور کارگاه
مزیدی ساجده عبدالرزاق قم حذف عدم حضور کارگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا