پرسشنامه شخصیت کتل دوره هادی

پرسشنامه شخصیت Cattell

پرسشنامه شخصیت کتل

توضیحات ضروری: • شرایط اجرای آزمون می تواند نتایج آزمون را تغییر دهد لذا به منظور اجرای مناسب تر این آزمون نکات ذیل را با دقت مطالعه نمایید. • در ابتدا مشخصات خود را به صورت کامل و دقیق تکمیل نمایید. این آزمون ۱۸۷ سوال دارد و حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه زمان نیاز دارد، بنابراین سعی کنید با توجه به تعداد سوالات و مدت زمان اجرای آزمون، زمان کافی داشته باشید. • در مدت زمان اجرای آزمون هیچ گونه عامل مزاحمی نباید تمرکز شما را از بین ببرید لذا تلفن همراه خود را خاموش و یا در حالت سکوت قرار دهید. • وقت خود را با فکر زیاد درباره هر سوال تلف نکنید سئوال ها را با دقت بخوانید و اولین و طبیعی ترین پاسخی که به ذهن شما آمد انتخاب کنید. • این پرسشنامه به دنبال ارزیابی توان علمی شما نیست؛ بنابراین نیازی به آمادگی علمی نیست اما باید آمادگی روانی جهت اجرای آزمون را داشته باشید وقت کافی، خسته نبودن، گرسته نبودن و ... ) در صورتی که آمادگی کامل برای پاسخگویی ندارید، اجرای آزمون را به زمان دیگری موکول کنید. • هیچ یک از پرسش ها نمره منفی ندارد بنابراین سعی کنید گزینه ها را بدون هدف انتخاب نکنید. • برخی از پرسش ها از میل و رغبت شما می پرسد دقت کنید که فعل و عملکرد شما را نخواسته و یا بالعکس ممکن است برخی از پرسش ها فقط عملکرد شما را خواسته، نه میل و رعایت شما را، لذا پاسخی را انتخاب کنید که مطابق علائق، رفتارها و تصمیم های کنونی شماست، نه پاسخی که مطابق آرزوهای شماست. • شما باید در اغلب موارد (باستثناء برخی سؤالات مانند نمونه زیر) گزینه های "الف" یا "ج" را انتخاب کنید. مسلم است که در تمامی سوال ها ممکن است پاسخ های «الف» با «ج» حاوی توصیف کاملی از وضعیت شما نباشد، پس شما باید با قراردادن خود در موقعیت های الف» و «ج» پاسخی را که ترجیحا به شما نزدیک تر است، انتخاب کنید. از گزینه "ب" هنگامی استفاده کنید که احساس می کنید مجبور هستید، زیرا هیچ یک از گزینه های "الف" و"ج" به نظرتان درست نمی آید؛ مانند: • نسبت «مادر» به «بچه» مانند نسبت «مرغ» است به: الف- پسر بچه ب- جوجه ج-گربه) • به همه سوال ها به ترتیب پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید. همچنین به تمامی سوال های دفترچه در یک نوبت پاسخ دهید و پس از اتمام، از مرور مجدد و تغییر پاسخ ها خودداری کنید. • بدیهی است که باید بر اساس نظر شخصی خود به سؤال ها پاسخ دهید (نه با مشورت دیگران). در غیر این صورت نتایج آزمون شما فاقد اعتبار خواهد بود. • نتایج پرسشنامه شما کاملا محرمانه می باشد. • خواهشمند است با دقت و صداقت به تمام پرسشهای زیر پاسخ دهید

مرحله ۱ از ۱۹

دکمه بازگشت به بالا