فرم نظر سنجی اساتید – استاد رحیمی

مربی عزیز!

این فرم با هدف ارزیابی عملکرد اساتید و کیفیت برگزاری دوره طراحی شده است. خواشمند است با تکمیل دقیق آن، ما را در جهت بهبود برنامه های آتی یاری نمایید.

دکمه بازگشت به بالا