آرشیو سلسله جلسات «درس‌هایی از صحیفه سجادیه»

صوت درس‌هایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه – جلسه «۳۲»

 

صحیفه سجادیه «دعای بیستم»
صوت درس‌هایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه جلسه «۳۲» ۱۴۰۰/۹/۱ دانلود
صوت درس‌هایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه جلسه «۳۱» ۱۴۰۰/۸/۲۴ دانلود
صوت درس‌هایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه جلسه «۳۰» ۱۴۰۰/۸/۱۷ دانلود
صوت درس‌هایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه جلسه «۲۹» ۱۴۰۰/۸/۱۰ دانلود
صوت درس‌هایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه جلسه «۲۸» ۱۴۰۰/۸/۳ دانلود
صوت درس‌هایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه جلسه «۲۷» ۱۴۰۰/۷/۲۶ دانلود
صوت درس‌هایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه جلسه «۲۶» ۱۴۰۰/۷/۱۹ دانلود
صوت درس‌هایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه جلسه «۲۵» ۱۴۰۰/۶/۲۹ دانلود
صوت درس‌هایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه جلسه «۲۴» ۱۴۰۰/۶/۲۲ دانلود

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا