پاسخگوی گرامی
“ضمن عرض تشکر از همکاری شما، لطف نکات زیر را با دقت مطالعه نمایید:

فرم خوداظهاری زیر حاوی سؤالاتی است که رغبت ها و تمایلات شما را نسبت به مسائل مختلف نشان می دهند.

در بسیاری از سوالات، پاسخ های «درست» و «غلط» وجود ندارند؛ چون هرکسی حق دارد نظر شخصی خود را داشته باشد. شما فقط باید مشخص کنید که از نظر شما چه چیز درست است.

۱- فقط پاسخی را مشخص کنید که به نظر شما درست است. بهتر است آنچه را که واقعاً فکر می کنید بگویید.

۲- وقت خود را با فکر کردن درباره هر سؤال تلف نکنید. اولین و طبیعی ترین پاسخی را که به ذهنتان می آید، انتخاب کنید و علامت بزنید.

۳- به همه سوالات به ترتیب پاسخ دهید. هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید.

۴- سوالات در دو قسمت ویژگی های شخصیتی و تربیتی شما می باشد. برای هر یک از سؤالات بعد از فکر کردن صادقانه نظر خودرا از کاملاً موافقم تاکاملاً مخالفم نسبت به هر پرسش اعلام فرماید .

دکمه بازگشت به بالا